Dé Yogastudio van Sliedrecht en omstreken

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Deelname yoga

 • Je sluit als deelnemer een maandelijks abonnement af of je koopt een strippenkaart waarmee je deel kunt nemen aan de yogalessen.
 • Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Een strippenkaart (10 ritten) is 5 maanden geldig. Een kleine strippenkaart (5 ritten) is 2 maanden geldig.
 • Na 2 maanden zonder ritten te hebben en inactief te zijn word je automatisch uit het ledensysteem uitgeschreven.
 • Als je geen gebruik maakt van het recht tot deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 • Het lidmaatschap komt tot stand door het invullen en bevestigen van het inschrijfformulier via de website van Happy on the Move. De deelnemer gaat hiermee ook akkoord met de algemene voorwaarden van Happy on the Move.
 • Het account en het aanmelden van de lessen kan door de deelnemer zelf worden beheerd via de app Mijn Club App.
 • In de yogastudio zijn matten aanwezig waar je als deelnemer gebruik van kunt maken mits deze naderhand wordt schoongemaakt met de aanwezige reinigingsmaterialen. Een eigen yogamat meenemen heeft de voorkeur.
 • Fysieke en/of mentale aandoeningen dienen te worden gemeld aan de docent bij aanvang van het abonnement/strippenkaart of bij aanvang van een les. Happy on the Move heeft het recht om ten aanzien van de aandoening te bepalen of zij in staat is jou op verantwoorde wijze les te geven en te begeleiden.
 • Tot 4 uur voor aanvang van de les kun je nog afmelden voor de les. Afmeldingen na deze 4 uur voor aanvang worden niet doorgevoerd, jouw les komt dan te vervallen.
 • Een les die tijdig wordt afgemeld, mag je tot 2 weken daarna inhalen.
 • Een yogales vindt doorgang vanaf 3 deelnemers. Happy on the Move behoudt zich het recht voor de les te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.

Artikel 2 Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan yogalessen is geheel op eigen risico.
 • Bij twijfel aan de gezondheid wordt geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Happy on the Move is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van deelname aan yoga.
 • Schade die al dan niet opzettelijk door de deelnemer wordt toegebracht aan de eigendommen van Happy on the Move, dienen te worden vergoed.

Artikel 3 Betalen en opzeggen

 • Wij hebben de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam Dockdock, Blaak 16 te (3011 TA) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van Dockdock.
 • Dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan Dockdock. Deze informatie betreft gegevens die Dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van Dockdock mee in dat wij deze gegevens aan Dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door Dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.
 • De administratie van Dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
 • Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.“
 • De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld gebeurt door automatische incasso vooraf op de 24e dag van de maand ervoor (op 24 juli betaal je dus het abonnementsgeld van de maand augustus).
 • Je kunt op ieder gewenst moment starten met een maandelijks abonnement. Je betaalt dan een deelfactuur voor de lopende maand, waarna je per kalendermaand gaat betalen per automatische incasso.
 • Voor het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient online, via e-mail of via uw account in de app, aan Happy on the Move te worden doorgegeven.
 • Let op, zonder opzegging gaat het abonnement na de vaste looptijd automatisch over in een maandelijks opzegbaar abonnement met een tarief dat €3,- hoger ligt.
 • De betaling van een (proef)strippenkaart gebeurt via IDEAL bij afname van de strippenkaart.
 • De betaling van een proefles gebeurt via IDEAL door je aan te melden voor de betreffende les.

Artikel 4 Vakanties en feestdagen

 • Happy on the Move is 2x 2 weken gesloten in het jaar. 2 weken in de zomer en 2 weken rondom Kerst en Oud&Nieuw. Houd communicatie hierover in de gaten via de websiteFacebookInstagram en e-mail.
 • Happy on the Move is tijdens nationale feestdagen gesloten.
 • Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld tot stand gekomen bedrag over alle lesdagen in een jaar. Dat betekent dat je in maanden waar een vakantie/feestdag valt hetzelfde bedrag betaalt als in een maand waar geen vakantie/feestdag in valt.

Artikel 5 Zwangerschap of ziekte

 • Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg met Happy on the Move het abonnement voor bepaalde tijd worden gepauzeerd.
 • Beoefening van yoga wordt afgeraden in de eerste drie maanden van de zwangerschap (hierna in overleg met verloskundige en docent).
 • Indien je wegens zwangerschap wilt stoppen met de yogalessen geldt de opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 Wijzigingen

 • Happy on the Move behoudt zich het recht voor om prijzen per 1 januari per het nieuwe jaar aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website.
 • Happy on the Move behoudt zich het recht voor om lesdagen/lestijden aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, Facebook, Instagram en/of de website.

Artikel 7 Coaching

 • Je neemt als deelnemer na een intake in overleg met de coach deel aan een coaching traject. Hoeveelheid coachsessies wordt afgestemd tussen deelnemer en coach.
 • Fysieke en/of mentale aandoeningen dienen te worden gemeld aan de coach in de intake. Happy on the Move heeft het recht om ten aanzien van de aandoening te bepalen of zij in staat is jou op verantwoorde wijze te coachen en te begeleiden.
 • De betaling van een coaching traject gebeurt per factuur achteraf op de laatste dag van de maand voor alle sessies die in de afgelopen maand zijn afgenomen.
Scroll naar boven